Biogaz Europe 2018

Construction and Operation of Biogas Stations Conference

 

 

Event Date

From 2022-10-06 to 2022-10-07Event language

Other

 

 

XXI annual conference "Construction and operation of BPS"

 

 

 

 

Description

XI annual conference "Construction and operation of BPS"
Hosted by the Czech Biogas Association (Česká bioplynová asociace (CzBA))

After a long covid hiatus, we have again started organizing the traditional autumn conference of the Czech Biogas Association in Třebon, where we hope to see each other in person after three years. Therefore, please reserve the date -  Thursday and Friday 6 and 7 October 2022 . We believe that we will be able to create an atmosphere and put together a program that you are used to. 

The conference is intended for a wide range of listeners, especially for:
- Operators of biogas stations
- Investors, designers and technology suppliers
- Employees of state authorities
- Regional and local administration workers
- Universities and research institutes
- Consulting centers in the field of renewable energy sources
- Conference promotion offer (2022)

Contact informations:

phone: +420 725 891 956

For more information, click here

_______________________

XXI. ročník konference "Výstavba a provoz BPS“ 
Po dlouhé covidové odmlce jsme začali opět organizovat tradiční podzimní konferenci České bioplynové asociace v Třeboni, na níž bude možné se uvidět po třech letech osobně, jak doufáme. Rezervujte si proto, prosíme, termín – čtvrtek a pátek 6. a 7. 10. 2022. Věříme, že se nám podaří navodit atmosféru a sestavit program, na nějž jste zvyklí. 

Konference je určena širokému spektru posluchačů, zejména pak pro:
-Provozovatele bioplynových stanic
-Investory, projektanty a dodavatele technologií
- Pracovníky státních orgánů
- Pracovníky regionální a místní správy
- Vysoké školy a výzkumné ústavy
- Poradenská centra v oblasti obnovitelných zdrojů energie
- Nabídka propagace na konferenci (2022)

Kontaktní informace:

e-mail: konference@czba.cz 
tel.: +420 725 891 956